Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Προσκλήσεις ΟΕ Πρόσκληση 13ης 2021 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση 13ης 2021 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 09 Απρίλιος 2021 12:09
Την Τρίτη 13 Απριλίου 2021 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαιστού με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, με ώρα έναρξης 12:00, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19.04.2005 (Β'539), όπως αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ 429/2020 (ΦΕΚ 850/Β/13-3-2020), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

 

ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της υπ'αρ.216/2017 απόφαση Δ.Σ. για δημιουργία νέων ζωνών υπολογισμού ΤΑΠ και αλλαγής ζωνών με βάση το ΦΕΚ Β' 2192/12-6-2018, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

 

2. Έγκριση πρακτικό ΙΙ διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: Κατασκευή ξενώνα συλλόγου ΑΜΕΑ Νότιας Κρήτης ¨ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ¨-Κατακύρωση.

3. Τον ορισμό νέας ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών Δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Βοριζίων».

4. Τον ορισμό νέας ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών
Δημοπράτησης του έργου «Βελτίωση βατότητας του δρόμου πρόσβασης στο γήπεδο Γαλιάς».

5. Τον ορισμό νέας ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑΣ».

6. Τον ορισμό νέας ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΑΝΗΣ».

7. Έγκριση πρακτικού ΙΙ -Ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη-Κατακύρωσης της σύμβασης εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση πλατείας Λιστάρου» .

8. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΜΠΙΑΣ».

9.Έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Φαιστού και της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία με την επωνυμία «Αεροπορικές υπηρεσίες ανώνυμη και εμπορική εταιρεία» και με το διακριτικό τίτλο "AEROSERVICES S.A."»

10. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Φαιστού και τον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης / ΕΣΔΑΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ και ορισμό ενός μέλους της κοινής επιτροπής παρακολούθησης της συμβάσης.

11.Έγκριση και παραλαβή 1ου σταδίου της «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΣΣΑΡΑΣ)».

12.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου ¨Αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία (αξιοποίηση γεώτρησης στην Τ.Κ. Ρουφά θέση «Μέσα Βρύση»)

13. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ)" (αρ.μελέτης 1/2018)

14. Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», με τίτλο: «Ελλάδα 1821 - Ελλάδα 2021», με την πράξη με τίτλο «Η ανάδειξη των πύργων Ξωπατέρα - Κουρμούλη και της Επανάστασης του 1821 μέσω της τεχνολογίας του σήμερα» .

15. Την ανάκληση της υπ'αρ. 306/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας α)άσκηση ένδικών μέσων κατά της υπ'αρ. 1406/2019 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και β) έγκριση αεροπορικής μετάβασης στην Αθήνα

16. Αποδοχή χρηματοδότησης για την προμήθεια στεγάστρων στάσεων λεωφορείων Δήμου Φαιστού (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) -1η τροποποίηση, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

17. Αποδοχή χρηματοδότησης για την πυρασφάλεια σχολικών μονάδων του Δήμου Φαιστού (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) -2η τροποποίηση, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

18. Αποδοχή χρηματοδότησης σχεδίων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Φαιστού -3η τροποποίηση, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

19. Επικαιροποίηση της 118/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου -4η τροποποίηση, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.


20. Αποδοχή χρηματοδότησης για την προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων βυθιζόμενων συστημάτων συγκέντρωσης & αποθήκευσης απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών - 5η τροποποίηση, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.


21. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας του δημοτικού οδικού δικτύου του Δήμου Φαιστού».

22. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Φαιστού και του Ελληνικού Δημοσίου/Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού/Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΟΜΠΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 850.000,00 €.

23. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Φαιστού και του Ελληνικού Δημοσίου/Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού/Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για το έργο «Εκσυγχρονισμός Σταδίου Μοιρών Δήμου Φαιστού» συνολικού προϋπολογισμού 2.000.000,00 €.

24. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή και συντήρηση στέγης Δημοτικού Σχολείου Πετροκεφαλίου».

25. Έγκριση Τακτοποιητικού Πίνακα του 1ου ΑΠΕ με την 1η και 2η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου: «Συντήρηση αύλειου χώρου δημοτικού σχολείου τοπικής κοινότητας Σκουρβούλων Δήμου Φαιστού».

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg