Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Προσκλήσεις ΟΕ Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 01 Μάρτιος 2019 08:26

 

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 5-3-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018).

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού, με αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 100.000,00 ευρώ του έργου « Αντικατάσταση στέγης Νηπιαγωγείου Ζαρού και συντήρηση στέγης Δημοτικού Σχολείου Ζαρού», της ΣΑΕΠ 502 της Περιφέρειας Κρήτης (ΚΑ 2014ΕΠ50200012), εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο.
 2. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού, με αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 31.000,00 ευρώ του έργου « Προμήθεια ηλιακών φωτιστικών για την Τ.Κ. Καλαμακίου», της ΣΑΕΠ 002 της Περιφέρειας Κρήτης (ΚΑ 2013ΕΠ00200010), εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο.
 3. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού, με αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 168.000,00 ευρώ του έργου « συντήρηση δημοτικού σχολείου Βοριζίων», της ΣΑΕΠ 002 της Περιφέρειας Κρήτης (ΚΑ 2013ΕΠ00200010), εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο.
 4. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού, με αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 80.000,00 ευρώ του έργου « συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων και κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5χ5 στο Πετροκεφαλίου», της ΣΑΕΠ 002 της Περιφέρειας Κρήτης (ΚΑ 2014ΕΠ00200007),εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο.
 5. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού, με αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 60.000,00 ευρώ του έργου « προμήθεια σκυροδέματος για τσιμεντόστρωση δημοτικού δρόμου Τ.Κ. Πλουτής», της ΣΑΕΠ 502 της Περιφέρειας Κρήτης (ΚΑ 2014ΕΠ50200001), εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο.
 6. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού, με αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 20.000,00 ευρώ του έργου «προμήθεια σκυροδέματος για τσιμεντόστρωση δημοτικού δρόμου Τ.Κ. Γρηγοριάς», της ΣΑΕΠ 002 της Περιφέρειας Κρήτης (ΚΑ 2014ΕΠ00200006), εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο.
 7. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού, με αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 40.000,00 ευρώ του έργου «προμήθεια σκυροδέματος για τσιμεντόστρωση δημοτικού δρόμου Τ.Κ. Μαγαρικαρίου», της ΣΑΕΠ 002 της Περιφέρειας Κρήτης (ΚΑ 2014ΕΠ00200006), εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο.
 8. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού με μεταφορά ποσού 5.000,00 από το αποθεματικό με δημιουργία νέου ΚΑ 35.6234 με τίτλο «μισθώματα μεταφορικών μέσων», εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
 9. Έγκριση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου « διαμόρφωση υπόγειων χώρων αμφιθεάτρου Πετροκεφαλίου».
 10. Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων του ανοικτού διαγωνισμού του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ».
 11. Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων του ανοικτού διαγωνισμού του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΜΠΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ».
 12. Έγκριση πρακτικών Ι & ΙΙ της μελέτης «κτηματογραφική αποτύπωση υποβάθρου και εκπόνηση μελέτης πράξης εφαρμογής της Πολεοδομικής Επέκτασης Μοιρών»

 

 

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg