Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Προσκλήσεις ΟΕ Πρόσκληση Σύγκλησης 3ης 2022 Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης 3ης 2022 Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 28 Ιανουάριος 2022 11:24

Καλείστε να προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 28-01-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020 όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.3608/21.1.2022 (ΦΕΚ 155/21-1-2022 τ. Β΄) με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00».

ΘΕΜΑ

  1. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Οριστική μελέτη υλοποίησης τριών πιλοτικών (αντιπλημμυρικών – εμπλουτιστικών – υγροτοπικών) φραγμάτων στο χείμαρρο Μάγειρο»
  2. Στο μέτρο 4: Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και για γεωργικά προϊόντα

    Υπομέτρο 4.3: Στήριξη σε υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοπονίας

    Δράση 4.3.1: Υποδομές εγγείων Βελτιώσεων

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg