Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Προσκλήσεις ΟΕ Πρόσκληση Σύγκλησης 37ης 2021 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης 37ης 2021 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Δευτέρα, 22 Νοέμβριος 2021 11:41
Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 26-11-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 (Α' 169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), και τα διαλαμβανόμενα στην υπ' αριθμόν: 643/Α.Π.: 69472/24.09.21 (Α.Δ.Α.: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την ΚΥΑ Αριθμ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 72486, αρ. φυλ. 5401 /20-11-2021 για το διάστημα από τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.
ΘΕΜΑΤΑ

 

1.Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου
«Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες Νοεμβρίου 2019 στο οδικό δίκτυο του Δ. Φαιστού»

2.Έγκριση 3ου πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών μειοδότη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της συμβάσης «προμήθεια καυσίμων", μέσω ΕΣΗΔΗΣ

3. Έγκριση 1ου Πρακτικού αποσφράγισης ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας «τμήμα 5: προμήθεια ειδών κρεοπωλείου (διάφορα κρέατα) και τμήμα 2: προϊόντα αρτοποιίας" με διαπραγμάτευση, μέσω ΕΣΗΔΗΣ

4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία δημοτικής κοινότητας Τυμπακίου Δήμου Φαιστού».

5. Έγκριση Χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΖΑΡΟΥ».

6. Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση και αναβάθμιση 1ου & 2ου Νηπιαγωγείου Μοιρών

7. Την ακύρωση της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας: «Αποτύπωση, ανάδειξη, προστασία και πιστοποίηση των παραλίων Mατάλων και Κόκκινης Άμμου».

8.Μείωση μισθώματος λόγο covid-19 για τους μήνες Ιούνιο- Ιούλιο 2021.

9. Εκπροσώπηση από τον νομικό σύμβουλο του Δήμου Φαιστού στον Άρειο Πάγο κατά τη συζήτηση της με αρ.51/2015 αίτησης αναίρεσης - έγκριση μετακίνησης και διανυκτέρευσης του, την 6 /12/2021.

10. Εκπροσώπηση από τον νομικό σύμβουλο του Δήμου Φαιστού στον Μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών κατά τη συζήτηση της με αρ.ΓΑΚ48781/2020 και ΕΑΚ 1225/2020 αγωγή - έγκριση μετακίνησης και διανυκτέρευσης του, την 28 /11/2021.

11. Αποδοχή χρηματοδότησης για « προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Φαιστού (πρόγραμμα Α. Τρίτση)», 77η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021, εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο.

12. Έγκριση πρακτικού (ΙΙ) αποσφράγισης οικονομικών προσφορών ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας «προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του σχολείου 3ου νηπιαγωγείου Μοιρών του δήμου Φαιστού" ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 


Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg